Hydronic Systems

Hydronic Systems

  V oblasti HVAC jsme aktivní od roku 1995, kdy jsme ještě pod hlavičkou Tour & Andersson Hydronic přinesli do České Republiky hydronické vyvažování se vším co k němu patří – součástkovou základnou (zejména vyvažovacími ventily a měřicími přístroji) a patřičným know-how. Do nového tisíciletí jsme vstoupili již jako ryze česká stabilní firma, kterou zůstáváme nadále. 

V našich začátcích jsme si stanovili jednoduché krédo, kterého se držíme: 

Nikdy nebýt konkurentem svému zákazníkovi

neboť distributor nesmí být současně projekční ani montážní firmou a jeho úkolem je poskytovat svým partnerům, co možná nejlepší technickou podporu a tím pečovat o dobré jméno svých výrobků.

  Náš sortiment neustále doplňujeme tak, aby lépe vyhovoval technickým požadavkům dnešních systémů vytápění a chlazení a pružně reagoval na potřeby našich zákazníků. Nedílnou součástí těchto systémů jsou samozřejmě i vlastní spotřebiče – fancoily, chladicí trámy, teplovzdušné jednotky. Navázání spolupráce s firmou Sabiana jejímž jsme od roku 2006 výhradním distributorem pro ČR byl tedy krok více než logický.

do roku 2000     Ruční vyvažovací ventily, regulátory tlakové diference, hydronické vyvažování rozvodů UT, a chladu převážně s                                                          instalovanými fancoily jako koncovými spotřebiči

2004     Systémy velkoplošného (sálavého) vytápění a chlazení – chladicí a topné stropy Planotherm, Alfatherm, Capitherm, stěnové                              vytápění Capitherm


2004     Založení samostatné divize vzduchotechniky v rámci naší firmy jejíž součástí jsou dnes fancoily Sabiana


2006     Zastoupení SABIANA pro Českou Republiku – fancoily, teplovzdušné jednotky a sálavé panely


2006     Automatické vyvažovací ventily, tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily pro Fancoily, chladicí trámy a teplovzdušné jednotky


2010     2-cestné a 3-cestné regulační ventily, 3-cestné regulační ventily s obtokem pro fancoily, elektromechanické a termoelektrické                            ovládací pohony


2012     otevření nové vzorkovny výrobků Sabiana v sídle naší firmy s plně funkčními fancoily řady SkyStar a Carisma a asynchronními i EC                  motory s jednoduchou regulací i nadřazeným řídícím systémem SabiaNET, regulátorem pro skupinové   řízení PSM-DI (pro až 60                    fancoilů) a ModBus komunikací.


2013   Směšovací uzly s tlakově nezávislým vstupem Direct Line pro regulaci topných výkonů soustav s osazenými sálavými panely                            Sabiana Duck Strip. 


  Jak z výše uvedeného vyplývá, v průběhu let se změnilo mnohé…co však zůstává, jsou naše zásady, silné technické zázemí a ryzí profesionalita. Ať jste projektant, architekt, zástupce montážní nebo stavební firmy můžete si být jistý naší podporou i tím, že nás nikdy nepotkáte jako svého přímého konkurenta – Hydronic Systems je vždy na Vaší straně.

ÚvodNovinkyHydronic SystemsSabianaProduktyKe staženíReferenceKontakty

Hydronic Systems Prague s. r. o.
Jesenická 513
252 44 Psáry, Dolní Jirčany-okr.Praha-západ
tel: +420 244 466 792-3
fax: +420 244 461 381
e-mail: praha@hydronic.cz

Hydronické Systémy s. r. o.
Šámalova 78
615 00 Brno
tel: +420 545 247 246
fax: +420 545 247 519
e-mail: brno@hydronic.cz

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS